Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi
Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi
Hedefler

Click here for English version

Proje fişine göre; projenin genel hedefi Türkiye'deki çevresel koşulların AB müktesebatı hava kalitesi çerçevesi altında geliştirilmesidir. Aranan koşullar, insan sağlığının ve çevrenin korunmasına dair hava kalitesine ilişkin AB standartlarını içermektedir.

Eşleştirme projesi 'gerekli kapasiteyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda kurmalı ve Ulusal Emisyon Tavanları Direktifi'ni (2001/81/EC) Türkiye'de aktarmalı ve uygulamalıdır'. Proje; kurumsal kapasiteyi güçlendirmek için NEC Direktifi'ni aktarır, envanterleri hazırlar ve emisyonları azaltmak için projeksiyon ve ulusal stratejiler geliştirir. İç kurumsal işbirliği güçlendirilecek ve tüm deneyimlerden mümkün olduğunca faydalanılacaktır. Türk uzmanları NEC Direktifi'nin uygulanması için tüm gerekli alanlarda eğitim alacakları gibi, Türk deneyimi hava emisyonları alanında iyileştirilecek ve böylece proje sürdürülebilir etki sağlayacaktır. NEC Direktifi uygulaması, sonunda Türkiye'de ortam hava kalitesinin ve böylece insan sağlığının ve çevrenin gelişmesine destek olacaktır.