Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi
Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi
Genel Bilgi

Click here for English version

Emisyon Kontrolünün İyileştirilmesi için Teknik Yardım

TR802.03/001; EuropeAid/128897/D/SER/TR

Not: Proje 14 Kasım 2012'de sonlanmıştır.

Projenin Ana Yararlanıcısı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB)

Projenin Amacı
Proje “AB çevre müktesebatı’nın çevresel hava kalitesi çerçevesinde uygulanması ve teşvik edilmesi ile ”Türkiye’de çevresel şartların iyileştirilmesi genel hedefine katkıda bulunmıştur.

Projenin Süresi
Proje, 15 Mart 2011 ve 14 Kasım 2012 tarihleri arasında faaliyetlerini gerçekleştirmiştir.

Faaliyetler
Projenin özgün amacı Ulusal Emisyon Tavanları Mevzuatı (NECD) gereğince Türkiye için Ulusal Emisyon Tavanlarını tespit etmeye yardımcı olmaktır. Proje dört büyük faaliyetten oluşmuştur.

  • Dört kirletici (SO2,NOx,NMVOC ve NH3)için ulusal emisyon envanteri geliştirmek ve birçok sayıda senaryo oluşturarak emisyon planlaması yapma. (Ocak 2012)
  • NECD uygulaması için çok sayıda olası emisyon tavanını göz önünde bulundurarak Maliyet-Kazanç analizi hazırlamak. (Nisan 2012)
  • NECD uygulaması için düzenleyici etki analizi hazırlamak. (Eylül 2012)
  • Metodolojilerin etkin kullanımını ve envanter gelişimini sağlamak amacı güderek NECD emisyon envanterinin ve gelecek planlamalarının hazırlanması için ana hatların belirlenmesi. (Ocak 2012)

TR08IBEN02 Eşleştirme Projesi ile bağlantılar
Teknik Destek (TD) ve Eşleştirme Projeleri birbirlerini tamamlayacak şekilde tasarlanmışlardır. Ancak TD Projesi dört ana faaliyetten teknik üretim sağlarken, Eşleştirme Projesi NECD’in aktarılması ve gerekli teknik faaliyetlerin gelecekte üstlenilmesini sağlamak amacıyla kurumsal kapasitenin geliştirilmesi için tasarlanmıştır.

Temas Kişileri/ İletişim Bilgileri

Muhammet ECEL
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Genel Müdür Yardımcısı
Tel: 0312 474 03 19-20
E-posta: muhammet.ecel@csb.gov.tr

Russell FROST
Teknik Yardım Projesi
Takım Lideri
E-posta: rcf121@yahoo.co.uk

Dilara KARACA
Teknik Yardım Projesi
Ofis Sorumlusu

E-posta: dkaraca@veriteknik.com

Neslihan AĞARTAN
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Uzman

Tel: 0312 586 3154
E-posta: neslihan.agartan@csb.gov.tr