Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi
Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi
Eşleştirme Ortakları

Click here for English version

Yararlanıcı ve eylemin nihai alıcısı: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevresel konularda ana sorumlu kurum olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 8 Genel Müdürlükten oluşur. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 7 daireden oluşur. Emisyon Kontrolünü Geliştirme Projesi Koordinatörü Hava Yönetimi Dairesi 4 birime ayrılır. Bunlar; Hava Kirililiği Kontrolü Birimi, Hava Kalitesi Değerlendirme Birimi, Gürültü ve Titreşim Kontrol Birimi, Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Birimi'dir (IPPC).

Türk Proje Lideri:
Muhammet ECEL, Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı

Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili:
Ercan GÜLAY, İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Daire Başkanı


Üye Ülke Proje Ortağı: Umweltbundesamt - Avusturya Çevre Ajansı

Çevre Ajansı; Avusturya’nın tüm çevresel konularına ve unsurlarına ilişkin rehberlik eden uzman kuruluştur. Çevre Ajansı uzmanları 4 programlı çalışmaktadırlar: Veri&Teşhis, Maddeler&Analiz, Ekonomi&Etki ve Doğa&Kullanım. Bu alanlarda; Avusturya ve Avrupa Topluluğu’nun sürdürülebilir gelişimi için bakış açıları geliştirmektedirler. Uluslararası seviyede Çevre Ajansı, ortak olarak ve uluslararası kuruluşlara danışmanlık kapasitesiyle çalışmaktadır. Eşleştirme Projeleri olarak adlandırılan ülke ortaklıklarıyla; Çevre Ajansı, Orta ve Doğu Avrupa'daki kurumlara önem taşıyan çevresel konular hakkında idarenin kurulmasına ilşkin AB tarafından sağlanılan finansal yardımla desteklemektedir.

Üye Ülke Proje Lideri:
Manfred RITTER, Birim Başkanı
Umweltbundesamt (Avusturya Çevre Ajansı)


Üye Ülke Küçük Ortak: SYKE

Finlandiya Çevre Enstitüsü (SYKE); hem araştırma enstitüsü hem de çevresel uzmanlık merkezidir. SYKE araştırması, çevredeki değişikliklere ve bu değişiklikleri kontrol etmek için çözüm yolları bulmaya odaklanmıştır. Bizim uzmanlığımız uzun süreli çevresel denetime, geniş kapsamlı araştırma sonuçlarına ve enstitünün yüksek kalifiye personeline dayanmaktadır. SYKE; yöneticilere, yerel mercilere, sanayilere, şirketlere ve diğer kuruluşlara ilişkin; çevresel konular üzerine geniş kapsamlı önem taşıyan uzmanlık hizmeti sağlayabilir.

Küçük Ortak:
Kimmo SILVO, Birim Başkanı
SYKE (Finlandiya Çevre Enstitüsü)