Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi
Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi
Bileşenler

Click here for English version

Bileşen 1: NEC Direktifi'ne ilişkin uluslararası mevzuatın ve AB mevzuatınının ve NEC Direktifi'nin iç hukuka aktarılmasında görev alacak yetkili mercilerin rollerinin ve sorumluluklarının anlaşılması.

Temas kişileri: İrde Çetintürk Gürtepe; Kimmo Silvo


Bileşen 2: Ulusal NEC Direktifi envanter sistemini hazırlamak ve yönetmek için gerekli kapasitenin kurulması ve SO2, NOx, NMVOC ve NH3emisyon verilerini (projeksiyonlar dahil olmak üzere hesaplamak, derlemek, raporlamak ve arşivlemekiçin gerekli kapasitenin kurulması.

Temas kişileri: Canan Esin Köksal; Katarina Mareckova


Bileşen 3: Eylem planını uygulamak ve NEC Direktifi'yle düzenlenen kirleticilere ait emisyonlara verdiği zararlar da dahil olmak üzere çok ciddi etkileri olabilir.

Temas kişileri: Canan Esin Köksal, İrde Çetintürk Gürtepe; Christian Nagl


Bileşen 4: NEC Direktifi doğrultusunda raporlama kapasitesinin geliştirilmesi.

Temas kişileri: İrde Çetintürk Gürtepe, Canan Esin Köksal; Kimmo Silvo